Pertukaran Cawangan Keahlian

Proses bagi Pertukaran Cawangan Keahlian

  • Permohonan bagi pertukaran keahlian boleh dibuat di Cawangan, Bahagian, Negeri ataupun Ibu Pejabat MCA
  • Pemohon boleh membuat pertanyaan di Ibu Pejabat MCA sekiranya tidak menerima jawapan selepas tempoh 3 bulan
  • Semua permohonan pertukaran mestilah dibuat menerusi “Borang pertukaran keahlian” yang baharu. Semua ruangan hendaklah diisi.

*Prosedur-prosedur tersebut telah diterima pakai oleh mesyuarat Jawatankuasa Pusat MCA pada 31 Oktober 2005