Mengenai Wanita MCA

Pada Selasa    31-05-2016 17:10:00

Misi Wanita MCA

  • Melaksanakan objektif MCA sepertimana yang dinyatakan/disenaraikan dalam Perlembagaan Parti
     
  • Mebimbing/mengetuai kaum wanita untuk menjadi lebih aktif dalam bidang politik dan mengambil bahagian dalam proses pembinaan negara

  • Mengangkat status wanita dan memenuhi kesaksamaan gender