03-12-2020
Kerajaan memberi kelonggaran kepada majikan dalam sektor perladangan dan komoditi untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja.Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi II, Datuk Seri Dr Wee Jeck Seng, berkata kelonggaran menerusi Permohonan Pertukaran Majikan (PTM) itu adalah penyelesaian jangka pe...