11-11-2019
Mahkamah Persekutuan hari ini telah memberikan pencerahan yang jelas bahawa Parlimen memang berkuasa menggubal undang-undang yang memberi kuasa kepada Menteri Pendidikan menubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan serta jenis kebangsaan.Sebagai bekas-bekas timbalan menteri dalam kerajaan Barisan Nasional dahulu, saya bersama Dato’ P. Kamalanathan akan tetap menyokong sistem pendidikan sedia ...